Press

Norra Strö Utveckling

ekonomisk förening

Publicerad 28 april 2011

NORRA STRÖ. Ett antal föräldrar vill starta en fristående förskoleverksamhet i Norra Strö.

En intresseanmälan har lämnats in till kommunen där man uppger att det finns ett brett intresse för en förskola i området. Planen är att starta under våren 2012 i anslutning till den gam

la skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en verksamhet som omfattar maximalt två avdelningar och förvaltningen avser att planera sin ny- och ombyggnation i Färlöv och Önnestad utifrån en preliminär etablering i Norra Strö. Nämnden föreslås säga ja till förskolan

Länkar till tidningsartiklar om vårt arbete

Startskottet den 28 juni uppmärksammades

i några tidningar: