Hem

 

 

 

 

Norra Strö Utveckling
ekonomisk förening

 

  Dokument   Medlemsinfo   Media   Bli en samhällsbyggare   Kontakt

Har du Internet Explorer 11 som webbläsare? Ligger bilder och text lite huller om buller på vår hemsida? Hämta instruktioner hur du lätt justerar buggen.

 

 

 

Under sommaren har det installerats och fixats så att hela huset skall stå klart för invigning den 27 augusti. Klicka här så kan du se hur rummen och omgivningen
ser ut före invasionen av barn och möbler.

 

Nu börjar arbetet invändigt för att få skolan färdig för invigning i augusti

byggvecka 45

Reningsanläggningen levererad och väntar på att grävas ner. Har du någon buske för mycket? Förskolan tar gärna emot för plantering längs med staketet. De blir ännu gladare om du planterar själv. Naturligtvis skall växten vara barnvänlig.

byggvecka 44

Ett stort och djupt hål har grävts för reningsanläggningen. Stenplattor läggs framför fasadens baksida. Inomhus förbereds för inläggning av plastgolv i några rum.

byggvecka 43

Parkettgolven är nu klara. Återstår de utrymmen som skall ha plastmattor eller annat. Utomhus håller föräldrarna på att bygga en sandlåda med tak. Vid byggmöte diskuterades grävning och installation av bl a avlopp och reningsverk.

byggvecka 41-42

De flesta rum har nu ett vackert parkettgolv. Utomhus har det lagts plattor framför entrén.  I gräsmattan förbereds för gungställning

  .

 

Bilddagbok vecka 1-10

Bilddagbok vecka 11-20
Bilddagbok vecka 21-31

Bilddagbok vecka 32-40