Norra Strö Fiber

Fiberanslutning


Vill du anmäla ditt intresse för en fiberanslutning, kontakta styrelsen via mejl fiber@norrastro.se för mer info. Kostnaden för en tillkommande fiberanslutning beror bl a på avstånd från redan nergrävd fiberledning, om vi måste gå under väg osv. Många faktorer som ska tas med och hela kostnaden belastas fastighetsägaren. Det finns idag dessvärre inga bidrag att söka för tillkommande anslutningar. Flera fastigheter nära varandra är något som kan påverka priset i positiv riktning.

Norra Strö Fiber

Vår fibernätförening har anslutningar både inom Kristianstads och Hässleholms kommun.

Omfattar i huvudsak byarna Norra Strö, Hörröd, Övarp, Kålaberga, Roalöv, Skoglösa, Göinge Fridhem och Åraslöv.

Föreningen har 243 medlemmar (2020)

Nätet byggdes huvudsakligen under 2013-2014 och har totalt 272 anslutningar. (2020)

Utbyggnaden har finansierats med medlemsinsatser samt med projektstöd från Landsbygdsprogrammet och Post- & Telestyrelsen


Annan aktör

Som ni säkert vet kommer Telia/Skanova snart att stänga ner det kopparkabelbaserade telenätet till stationen i Norra Strö. Den aviserade nedstängningen är anledningen till att det sedan en tid pågår brevkampanj från företaget IP-Only om erbjudande att ansluta sig till fibernät och att de är på gång att bygga ut nät här i området.


Norra Strö Fiber ek. för. har inte något som helst samröre med företaget ifråga.


Företaget finns etablerat på andra orter, bla. i några av våra grannkommuner och bygger nät för att sedan själva äga det. De är på så vis en till Norra Strö Fiber parallell aktör på marknaden. De utsända breven tyder på att de har väldigt dålig kontroll på hur långt nätbyggnation kommit på olika platser i landet. Företaget är intensivt i sin marknadsföring, men med den täckningsgrad som Norra Strö Fiber redan har, kommer det med största sannolikhet inte bli aktuellt för någon annan aktör att ge sig in i området och bygga ett parallellt nät. Att det skickas ut brev i flera omgångar lär inte, som de skriver, vara en följd av att de redan fått många svar och vill ge fler möjligheten, utan tvärt om en signal om att de fått in väldigt få svar, om ens några. De vill gärna skriva bindande kontrakt innan det är avgjort om det över huvud taget blir någon byggnation. Kontrakt som det visat sig sedan ändå kan vara svårt att bryta. Kontakt har tagits med företaget i fråga med förklaring av hur situationen ser ut i vårt område, men de använder sig av särskild marknadsföringsorganisation för kampanjen och är inte intresserade av att ändra sitt agerande.