Skolhusföreningen

Stöd Skolhusföreningen - prenumerera på nya Landlotten!

Skriv ut blanketten (klicka på bilden

för att komma till pdf-filen)

och fyll i din beställning för att föreningen skall få ditt stöd.

Tänk på att om du anmäler autogiro, slipper du faktureringsavgift och vi

får ytterligare 150:- i stöd.

Norra Strö gamla skola uppfördes omkring 1840 med en andra etapp 1875.

 

Norra Strö Skolhusförening är en ideell förening, som bland annat förvaltar skolan.

   

Föreningen startade som en paraplyförening för andra ideella föreningar i Norra Strö och Övarp, vilka använde skolan för sin verksamhet.

Skolan ligger centralt nära kyrkan i en by som annars är geografiskt utspridd på en relativt stor yta. Skolan har därför blivit en viktig samlingspunkt i byn och används mycket för gemensamma aktiviteter som byns olika föreningar bedriver.


År 2007 köptes skolan av Skolhusföreningen då Kristianstad Kommun sålde byggnaden för en krona. Sedan dess fungerar Skolhusföreningen som en bygdegårdsförening med drift och förvaltning av skolan.


Att köpa skolan 2007 var den möjlighet bygden hade att säkra skolan som samlingslokal och framförallt att Norra Strö Fritidshem, ett föräldrakooperativt fritidshem, skulle få fortsatt möjlighet att bedriva verksamhet i lokalerna

Läs Kristianstadsbladets reportage om Norra Strö