Styrelse

Styrelse

2019


Norra Strö

Skolhusförening


Ordförande

Vice ordförande

Östen Warnhag

Ingela Nilsson

Kassör

Kerstin Hallenborg

Sekreterare

Jenny Kristensson

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot


Emelie Pehrsson

Tobias Winge

Ann Lavesson

Tomas Lundström


Suppleant

Suppleant


Revisor

Revisor

Revisorsuppleant


Lena Westerlundh

Åsa Sylwan


Kerstin Nylander

Jan Norne

Sten Sundfeldt
Valberedning
Johan Olsson (sammankallande)

Karolina Albinsson

Jenny Hedlung

Efter årsmötet den 12 februari 2019 består styrelsen av

följande ledamöter: