styrelsen

Norra Strö Utveckling

ekonomisk förening

Styrelsen 2018

Ordförande:          Conny Wiktor

Vice ordförande:    Magnus Pehrsson

Kassör:                 Agnetha Warnhag

Sekreterare:          Karolina Albinsson

Ledamot:               Cliff Ekstrand

Suppleant:             Jenny Hedlund

                             Minna Romell                   

e-post till föreningen: utveckling@norrastro.se