Fiber till byn

 

fiber@norrastro.se

Norra Strö Fiber ek.för.

Hem

 

Värahultsvägen den 19 december 2014 - sista

dagen för blåsning av kabel.

God Jul
&
Gott Nytt År!

 

2014-12-08

Ledningskollen.se - innan du gräver

Norra Strö Fiber har registrerat sitt ledningsnät på Ledningskollen.se. Det innebär att du kan gå in på deras webbsida och på ett och samma ställe, genom att rita på en karta, ställa frågor om var våra ledningar, såväl

som andra ledningsägares kablar, ligger. Besked om var våra ledningar ligger eller utsättning av dem kostar

inget extra. Det ingår i nätavgiften.

 

2014-11-22

Projektet snart i mål

I dagarna färdigställs den andra och sista etappen av fibernätsutbyggnaden i bygden.

I och med det avslutas vårt projekt "Fiber till byn". Totalt har det blivit 255 anslutningar till 225 medlemmar i
två kommuner. Det har också inneburit tre och ett halvt år med undersökningar, planering, ansökningar, medlemskontakter, upphandling, uppföljning,
problemlösning, redovisning etc. etc.

Driftsfasen börjar

När den andra etappen är klar, och föreningen lämnat all redovisning m.m. till Länsstyrelsen, går föreningens verksamhet över i ett drift- och förvaltningsskede. Vår uppgift blir då att se till att nätet och utrustningen

fungerar så att allt ideellt arbete som lagts ner leder till att området fortsätter att ligga i framkant när det

gäller landsbygdsutveckling och blir attraktivt för boende och verksamheter.

Tack

Styrelsen vill tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till projektets genomförande och vi ser fram emot medlemmarnas fortsatta engagemang så att allt kan fungera väl framöver.

 

Vi önskar alla våra medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

 

 

2014-08-22

Inget gruppavtal

Under våren och sommaren har vi försökt få de olika tjänsteleverantörerna att presentera ett fördelaktigt och prisvärt gruppavtal för medlemmarna. Tyvärr har vi inte fått något erbjudande som är intressant och genomförbart. Vi ser inte heller att detta kommer att ändra sig inom den närmaste tiden.

 

Fler anslutningar

Ett 30-tal anslutningar kommer att färdigställas under hösten. Det arbetet startar augusti-september och beräknas vara klart månadsskiftet november-december. Tiden för ansökan om projektstöd löper ut i början av nästa år så detta kommer att vara föreningens sista etapp.

 

Nätavgift

För underhåll och administration har föreningen kostnader som kommer att fördelas per anslutning. Vi har gjort en preliminär beräkning för bl.a. serviceavtal, övrigt underhåll, försäkring och administration.

Från och med  kvartal 4 debiteras varje anslutning 200 kr/kvartal  inkl. moms. Detta belopp kan komma att justeras framöver.

Första fakturan skickas ut i dagarna med förfallodatum den 30 september. Obs! att detta gäller enbart de av er som har fått anslutningen/arna installerade.

 

Korrekt e-postadress

I samband med att fler byter tjänsteleverantör byter även en hel del e-postadress. Glöm inte att meddela den

 nya adressen så snart som möjligt. För att administration och information skall fungera är det viktigt att vi har fått en e-postadress som du öppnar ofta.

Ibland får vi besked om att Inbox till en eller flera e-postadresser är fulla och inte kan ta emot några fler meddelanden. Då har du lämnat en adress som du inte checkar särskilt ofta. Det är ett exempel på sådant

som medför extraarbete och kan innebära att du inte får viktig information.

 

 

2014-07-13

Anslutningarna igång

Nu är samtliga 225 anslutningar igång och slutbesiktning för etapp I är klar.

Några har haft problem att registrera sin beställning hos tjänsteleverantörer då adressen inte blivit godkänd och meddelande om att tjänsten/erna inte kan levereras har kommit upp på skärmen. Förhoppningsvis är dessa missar nu korrigerade. Om du får ett meddelande likt detta, eller har några andra problem med beställning och leverans av olika tjänster, skall du i första hand kontakta aktuell tjänsteleverantör eller C4
kundtjänst 044-780 75 00.

Portalen C4 Energi Fibernät har ny adress:http://www.kristianstadstadsnat.itux.se/

Angående ett ev. gruppavtal med tjänsteleverantör så jobbar vi fortfarande med detta. Något färdigt förslag kankomma tidigast efter sommaren och i dagsläget vet vi inte om vi kan få ett avtalsförslag som är genomförbart.

Om du vill vänta och se om vi kan teckna något gruppavtal är ett tips att säga upp de abonnemang du har för TV och data (vanligtvis med 3 mån. uppsägningstid). Under tiden kan du ta ett enkelt data-abonnemang med en månads uppsägningstid från någon av de leverantörer som finns i utbudet från C4 Stadsnät/ITUX. På så vis kan du komma igång så smått utan att det kostar alltför mycket.

Tänk på att ordna med "brandvägg" till den nya anslutningen om du tidigare haft detta genom din ADSL-anslutning.

Om du tidigare haft router med WiFi går det att använda denna även till den nya fiberkonvertern. Dock kommer du kanske inte upp i särskilt hög hastighet med denna. Kapacitet förloras beroende på avstånd och väggar etc.

För att fullt ut kunna utnyttja 100Mbps bör du ha WiFi-utrustning för 1Gbps.

 

 

2014-05-10

Skador på grödor

Markägare och arrendatorer som, i samband med anläggning av fiberoptiskt nät, anser sig fått skador på
grödor kan lämna in ansökan om ersättning. Ansökan ska inkomma före 31 maj. Använd den här blanketten.

 

2014-04-20

Avisering - installation

Om du inte redan har fått så kommer du att få en avisering hemskickad till dig ca EN veckan innan ElTel 
planerat att utföra installationen av fiberuttaget i din fastighet

 

Vill du ha kabel - utöver de 10 meter som ingår - måste du beställa den i god tid före. Se prislista till höger.
Du beställer bäst via föreningen (mejl), men det går även bra att beställa i samband med att du kontaktar
ElTel per telefon.

 

OBS! När du har fått aviseringen  är det mycket viktigt att du kontaktar ElTel per telefon 044-184820 och bekräftar tiden, senast två arbetsdagar innan angivet datum för installation. Annars finns det en risk att
just din installation senareläggs.

 

Vid första besöket för de in kabel samt kontakterar fibern i uttaget. De bygger fram villapatch samt monterar kundnod.

Vid andra besöket mäts fibern samt driftsättning av utrustning. Detta andra besök kommer att ske med
någon vecka efter besök nummer ett.

 

2014-04-08

Försening

I myndighetsmedgivande att genomföra grävning på vissa områden har det tyvärr blivit några förseningar och därför har vi tvingat flytta fram färdigställandedatum till den 31 maj.

 

Alternativ i tjänsteutbudet
Vi arbetar också med att få fram bra alternativ i tjänsteutbudet. Även om installationerna inomhus kommer att bli färdiga successivt, rekommenderar vi att du inväntar besked från föreningen innan du beställer några tjänster.
Vårt mål är att hitta fördelaktigare alternativ än de som idag finns att teckna direkt via Internet och som kan passa för flertalet av er medlemmar. Men kom ihåg att det är du själv som avgör vilka tjänsteavtal du vill teckna. Det är fördelen med att vi valt att skapa ett öppet nät!

2014-04-06

Etapp II

Inom ramen för beviljat projektstöd ser vi nu möjlighet att inkludera ytterligare fastigheter i området. Vi har skickat ut brev till samtliga fastighetsägare som ännu inte är medlemmar. Svar senast den 20 april.

 

2014-02-24

Blåsning av kabel till fastighet

Eltel, och deras underentreprenör, kommer nu i vecka 9 och veckorna framöver blåsa kabel till alla fastigeter
som har en slang framgrävd till husväggen.
Ingrävning till övriga kunder som ej fått slang framgrävd till husvägg kommer att ske inom kort. Blåsning av kabel till dessa fastigheter kommer sedan göras fortlöpande.

När kabel blåses fram till husvägg behöver ej fastighetsägaren vara hemma. Allt jobb utförs då utanför fastigheten.

Finns krav från fastighetsägaren att vara hemma i samband med detta arbete skall Eltel snarast kontaktas på

telefon 044-184820.

Slutligt montage in i fastigheten kommer ske efter vecka 10. En meddelande för tidsbokning kommer läggas i brevlådan ca en vecka innan.

 

2014-02-11

Välbesökt informationsmöte

Det var ett mycket välbesökt informationsmöte. Uppskattningsvis 150 medlemmar kom för att lyssna på vår kommunikationsleverantör C4 Energi Stadsnät samt ITUX AB som representerade de olika tjänsteleverantörerna. Även ElTel bidrog med information.

 

Av C4 och ITUX fick medlemmarna information bl.a. om hur deras portal är uppbyggd och hur man
beställer Internet, TV och telefoni, vilken hastighet som passar till vilket behov m.m.
ElTel bidrog med förslag på hur man kan bygga upp fastighetsnätet i hemmet.

Ni som inte kunde närvara på mötet, eller har kommit på fler frågor om tjänsteutbudet, kan vända er
till föreningen. Det finns möjlighet att ordna ytterligare informationsmöte.

Har du tekniska frågor om din egen anslutning, bör du kontakta ElTel via e-post eller telefon.

 

 

2014-01-08

informationsmöte om utbud och tjänster via fiberanslutning

Välkommen till Bygdegården i Vinslöv onsdagen den 22 januari kl. 17.30
Medverkar gör vår kommunikationsleverantör C4 Energi Stadsnät och ITUX AB.
Inbjudan

 

 

Länk till

Tidigare info (2013)

Tidigare info (2012)

Tidigare info (2011)

 

 

 

 

Dokument:

Avtal markupplåtelse

Prislista x-tra kabel

Stadgar

Styrelsen

Arkiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar för mer information

C4 Energi AB/ Kristianstad Stadsnät

Länsstyrelsen i Skåne

Skånet

Post- & Telestyrelsen (PTS)

- Bredbandskartan

 

Sv. Statsnätsföreningen

 

Villaägarna - framtidens uppkoppling

 

 

Länkar till några "Fiberbyar"

Bara Fiber

Tassemarkens Fibernät
Roasjö Fiber
Hovby Fibernät
Sundhultfiber

Lavad Fiber
Sannäs Fiber
Gumlösa/Sörby Fiberförening
Byanätet Blendafiber
Valbo-Ryr Kleva Fiberförening
Fibert

 

 

Bredband för nästan alla

Text: Kristianstadsbladet
Publicerad 28 januari 2012 6.30

SKÅNE. 2020 ska 95 procent av skåningarna ha tillgång till bredband på minst 100 megabit per sekund.
Det är Region Skånes mål. För att nå dit ska regionen ta fram bättre underlagsmaterial, vara en kunskapsresurs för kommunerna och ett stöd för byalag och projekt på landsbygden och driva bredbandsutbyggnaden aktivt. I dag har 33 procent av skåningarna bredband.