Styrelsen

Ordförande Östen Warnhag 0707-794 628
Sekreterare Kerstin Nylander
Kassör Lena Westerlundh 0705-230 450
Styrelseledamot William Hamilton 0705-574 180
Styrelseledamot Thomas Hjörring
Styrelseledamot Mats Johnsson 0704-92 86 29
Styrelseledamot Tommy Svensson 0708-267 276

Styrelsesuppleant Gert-Inge Olofsson
Styrelsesuppleant Lotta Abrahamsson 0733-264 643

 

 


E-post:

Adress:


fiber@norrastro.se

Strövägen 46, 291 95 Färlöv

 

Norra Strö Fiber ek.för

 

 

 

 

Hem