Tillbaka

 Fiber till byn

- info 2011

 

 

 

 

2011-12-21

Presentation & information

 

Under hösten har arbetsgruppen träffats flera gånger med 2-3 veckors mellanrum.

Vi har

  • samlat in information angående aktuella bidrag till projektet,
  • haft möten med presumtiva entreprenörer för att få en uppfattning om vilka tjänster de kan erbjuda oss
  • kontaktat flera ”fiberbyar” som antingen har genomfört eller håller på att genomföra sina projekt
  • arbetat fram en folder med information om ”Fiber till byn”. Foldern skall delas ut i närområdet (samma utdelningsområde som ”Ströbladet”) i slutet av december månad. Du kan också hämta ner foldern här

 Beträffande investeringskostnad /fastighetsägare behöver vi få ett underlag i form
av en intresseanmälan från er fastighetsägare för att bedöma om underlaget är tillräckligt och för att kunna få fram ett mer exakt belopp.

Skicka ett mejl till fiber@norrastro.se, (alt. skicka ett brev till Lena Westerlundh, Strövägen 46, 291 95 Färlöv) där du uppger dina kontaktuppgifter och fastighetsbeteckning.


Vi vill gärna ta emot din anmälan senast den 9 januari 2012

 

Notera torsdagen den 26 januari kl. 18.30 i Din almanacka.


Då håller vi ett informationsmöte i Norra Strö sk
ola
. Medverkar gör Hasse Eriksson från byNet med en utförlig presentation om hur ett projekt kan gå till. byNet är ett företag med stor erfarenhet av arbete med ”Fiber till byn”.

Vi har också bjudit in representanter från två fiberföreningar som kan berätta om sitt arbete. Inbjudna föreningar är

Tassemarkens Fibernät som var en av de första att genomföra ”Fiber till byn”

Roasjö Fiber som började gräva i våras

 

 Mer info inom kort

 

 

 

2011-09-19

Förstudie

 

Vi är nu en mindre arbetsgrupp som hittills har haft två möten för att diskutera arbetsgång och övrigt kring en förstudie. Denna förstudie skall resultera i  bl a svar på följande frågor:

 

* Hur många fastighetsägare är intresserade av uppkoppling via fiber?
* Presentation av en ungefärlig kostnad per anslutning vid x antal anslutningar?
* Var finns de geografiska begränsningarna?
* Hur mycket arbete skall vi lägga ut på entreprenad och hur mycket kan vi bidra med   ideellt?
* Vilka bidrag vi är berättigade till för arbete och material och vilka regler följer med  dessa bidrag?

 

Gruppen består av:
Conny Wiktor
Lena Westerlundh
Lotta Abrahamsson
Magnus Nilsson
Suzanne Reise
Östen Warnhag

 

Gruppen har haft besök av projektledaren förTassemarkens Fibernätsom har varit lite av pionjärer vad gäller att bygga upp ett fibernät på landsbygden. Den informationen vi fick från det projektet är till stor hjälp.

Vi kommer löpande uppdatera den här sidan med information och inom en snar framtid kalla till ett nytt informationsmöte. Även personlig kontakt till berörda samt kontakt via  post kan bli aktuellt.

Har du frågor och/eller är intresserad av att delta i projektet?
Välkommen att kontakta Lena Westerlundh tel 740 04 eller Östen Warnhag tel 741 72, alternativt skriv till
fiber@norrastro.se.

 

 

 

Kallelse infomöte 28 juni (pdf-fil)

 

2011-07-13

Informationsmöte i Strö skola

 

Tisdagen den 28 juni samlades drygt 30 bybor för att få en första information om vad

bredband via fiber innebär, vilket arbete som krävs för att få tillgång till det, vilka

förbättringar ett fibernät skulle inbära, ungefärliga kostnader för start och underhåll

samt aktuella bidrag för förprojektering och projekt.

Bobby Bengtsson och Lars Johnsson från C4 Stadsnät AB höll i informationen.

 

Varför fiber?

Fördelarna med fibernät är många redan idag och inom en snar framtid ännu fler. Förutom tillgång till snabbare och stabilare Internettrafik, fler TV-kanaler, billigare telefoni finns det redan idag möjligt att få tredimensionell TV, larm och annan säkerhetsbevakning av hemmet osv. Och denna utveckling går snabbt.

En av de viktigaste anledningar för att ansluta sig till fibernätet är hastigheten. Idag betalar du t.ex. för en nerladdingshastighet upp till 8 Megabit/sek men i verkligheten är hastigheten inte högre än 2-3 Mbit. Detta beror på hur många som är uppkopplade samtidigt. Vill du se vilken hastighet du har? Via denna länk kan du mäta din aktuella hastighet http://www.bredbandskollen.se/

 

Med fibernät är du alltid garanterad den hastighet du valt och idag kan du få så mycket som 100 Mbit, både upp- och nerströms. Det är alltid samma hastighet och den är inte beroende på hur mycket trafik det är på nätet just då.

Vilka alternativ som erbjuds idag via Kristianstads Stadsnät hittar du här:

http://portal.stadsnat.com/ . På denna sida kan du också du jämföra månadskostnader för telefon och TV samt vilka kanaler som erbjuds idag.

 

Frågan om alternativet 4G-master kom upp på mötet. När det gäller 4G-masterna, så måste de masterna stå tätare än 3G-masterna. Exempel: har vi 100 MB/s vid masten med 10 användare, så delar dessa personer på 100MB/s, med andra ord så får man upp till 10MB/s/person. Samt att ju längre man befinner sig ifrån masten, och om man är fler användare än 10, så får man betydligt mindre kapacitet än 10 MB/s. Så detta är bara ett komplement till det fasta nätet.

 

När det gäller telefoni över fibernät (IP-telefoni) behöver du inte byta telefonuttag och telefontrafiken är s.k. prioriterad =inkräktar inte på internethastigheten. Telefon via bredband kan däremot göra det.

 

Skånets hemsida finns en översiktlig förklaring på hur nätet fungerar, med kanalisation, noder och switchar, tjänstedistributörer och -leverantörer, 

 

En viktig fråga som naturligtvis kom upp på mötet är kostnaden för varje fastighetsägare. Att använda fibernät till datatrafik, TV och telefon är i nästan samtliga exempel avsevärt billigare än vad du får betala idag – och du får mycket mer för slantarna.

Exakt vad installationen in till varje enskild bostad kommer att kosta för respektive fastighetsägare är naturligtvis beroende på aktuella finansieringsmöjligheter och  hur många som ansluter sig. I exempel från byar som genomfört projektet ligger kostnaden någonstans runt 20.000 kronor. Hur, och om, vi kan finansiera denna kostnad genom t ex en månadsavgift kommer att undersökas i projektet.

 

Hur startar vi upp ett projekt för fibernätet?

LRF, Svenska Stadsnätsföreningen och Europeiska jordbruksfonden har sammanställt en

översiktig broschyr (pdf) över hur ett projekt för fiber till landsbygden kan genomföras. På mötet gick vi igenom vilka punkter som behöver ingå i ett sådant projekt.

Även på http://stadsnat.com/ finns byaprocessen, som talar om de olika stegen, för ett lyckat bredbandsprojekt.

 

För att, så snabbt som möjligt, komma igång med arbetet behöver vi vara 5-7 personer som bildar en intresseförening för arbetet med en förstudie. I denna ingår bl.a. att mer ingående undersöka intresset hos de fastighetsägare som är aktuella, kontakta kommunen angående medfinansiering av ett förstudieprojekt och göra en uppskattning av kostnader, finansieringsmöjligheter och tidsåtgång för att bygga fibernät i Norra Strö.

 

Hur lång tid tar det?

Exempel från byalag som genomfört projektet:

       Initiativ 2-3 månader

       Etablera projekt 3-6 månader

       Genomföra projektet 3-6 månader

 

Under både förprojektering och projekt har vi möjlighet att få hjälp av bl.a. C4 Stadsnät AB och vi kan även anlita en projektledare med erfarenhet av genomfört projekt.

 

Är du intresserad av att arbete med förstudien och/eller projektet? Vill du meddela ditt intresse för att installera fiber men inte har möjlighet att arbeta med projektet. Kontakta

fiber@norrastro.se

 

 

 

 

 

2011-06-09

Tillhör du dom som vill ha ett snabbare bredband?

Du kanske vill kunna jobba på distans mot ett serverbaserat program som kräver mycket datatrafik,
eller vill du kunna se på några av alla ”play”kanaler över Internet, men har gett upp för att det ”hackar”hela tiden.

Då ska du läsa det här:
När Skolhusföreningen för några år sedan förhandlade fram ADSL bredbandsanslutning med BIKAB (Bredband i Kristianstad AB) kunde vi ansluta med 2Mbit/s. Efter det har tekniken uppdaterats så att vi nu kan uppnå 6-8 Mbit/s.
Begränsningen ligger nu i kopparkablarnas fysiska egenskaper. Kostnaden är 249:-/månad. Till det kommer avgift
för telefonabonnemang och samtalsavgifter. Med fiberanslutning till hushållet kommer man upp till 100Mbit/s med nuvarande teknik. Då är det inte fibern som är begränsningen, utan apparaterna vid anslutningspunkterna.
Tekniken för dessa är under ständig utveckling och fiber kan alltså möta denna framtida utveckling.

Fibernät i byn skulle öka attraktionskraften ännu mer och bidra till ökat värde på fastigheter.

-Vad skulle det kosta?
Efter att undertecknad deltagit i ett seminarium, där tillvägagångssätt och exempel på kostnader från andra
projekt som genomförts redovisades, pekar det på cirka 300-400 kr/månad. Inklusive telefoni!.

Det finns olika sätt att genomföra ett projekt. Det vanligaste är att man efter utredning om intresse finns, bildar
en ekonomisk förening som står för byggnation av nätverk och sedan skriver kontrakt med operatörer om tjänster som hushåll eller företag kan abonnera på. Driftskostnaden för ett fibernätverk är mycket låg. Kostnaderna ligger hos operatörerna och deras apparatur.
Projekt kan genomföras i samarbete med Kommunens stadsnät eller med Skånet, som är en samarbetsorganisation knuten till Region Skåne. Ekonomiskt stöd och hjälp med tolkning av regelverk för projektet kan ges av Länsstyrelsen.

Den 30 maj hölls ett informationsmöte för allmänheten på Yllan i Kristanstad. Kommunen, genom landsbygdsutvecklaren, bjöds in och dessutom var Skånet, Länsstyrelsen och Post- & Telestyrelsen närvarande.

Lena Westerlundh och jag deltog på informationsmötet. Vi har därefter börjat samla information för att inom kort kalla till ett första informationsmöte, troligen någongång i veckorna runt midsommar. Är du redan nu intresserad och vill delta i projektet på något sätt - kontakta oss via mejl eller telefon.

fiber@norrastro.se

Östen Warnhag       741 72
Lena Westerlundh    740 04