Fiber till byn
- info 2013

 

Hem

 

 

Tillbaka

 

 

2013-12-24

Juluppehåll och info-möte

Under perioden 21 december - 7 januari håller vår entreprenör, ElTel, och deras schakt-entreprenör uppehåll
med arbetet,
Efter jul- och nyårsuppehållet kommer de att fortsätta schaktarbetet med ledningsnätet i Skoglösa och Åraslöv samt tomtgrävningar inom hela området. Detta förutsatt att vi även fortsättningsvis har en mild vinter.

 

När det gäller utskickade markavtal vill ElTel att vi uppmanar de av er som ännu inte skickat tillbaka sitt markavtal
i bifogade kuvert att göra detta omgående. Detta för att projektet skall kunna löpa på utan kostsamma uppehåll.
Senast den 27 december behöver ElTel få tillbaka avtalen.

 

Den 22 januari kommer vi att hålla ett informationsmöte angående valet av tjänsteleverantörer för data,
TV och telefon. Mer info kommer efter helgerna men boka gärna detta datum redan nu
.

 

Styrelsen för Norra Strö Fiber ek.för och ElTel önskar alla medlemmar en riktigt

God Jul och ett spännande Gott Nytt År.

 

 

2013-11-22

Anmäla intresse

Fortfarande kommer nya förfrågningar om det är möjligt att ansluta sig. För att arbetet ska kunna gå framåt går det idag inte att med säkerhet säga direkt ja till de av er som först nu anmäler ert intresse. Men skicka ändå in er skriftliga medlemsansökan. Det ger föreningen en överblick i hur många inom ett område som kan vara aktuella för en eventuell etapp 2 i projektet.

 

2013-11-11

Prislista för längre kabel

Vi har möjlighet att, i samband med installationen inomhus, beställa längre kabel än de 10 meter som ingår.

Prislista och vad som ingår kan du läsa om här.

 

2013-10-19

Reportage i Kristianstadsbladet

Vår invigning lockade ett 30-tal medlemmar och andra intresserade, däribland journalist och fotograf från Kristianstadbladet. Läs artikelnhär.

 

2013-10-15

Invigning i Strö

På fredag - den 18 oktober - är alla medlemmar, samarbetspartners, media och övriga intresserade välkomna för att fira att vårt projekt är igång och att grävningen har nått Strö.  Klockan 11.00 bjuder vi på lite alkoholfritt bubbel med tilltugg tillsammans med information om projektet. Vi finns vid Strö Gård (ekonomibyggnaden) och inomhus och vi har otur med vädret. Välkommen om du har tid och möjlighet. Inbjudan

 

2013-09-10

Detaljplanering etapp 1

Nu börjar entreprenören bli klar med markavtalen och detaljprojektering för den första etappen mellan Bjärlöv och Norra Strö. Den etappen inkluderar Adinalvägen och Roalövsvägen samt de delar av Strövägen som finns runt kyrkan och skolan. Ritningarna skall nu granskas av oss innan vi godkänner dessa.

Vi planerar att fira starten med ett litet "jippo" när grävningen når Norra Strö. Mer info om detta kommer.

 

2013-08-15

Stor uppslutning på informationsmötet

Bygdegården fylldes rejält när uppskattningsvis 120 medlemmar kom för att bli uppdaterade inför den kommande byggstarten. För er som inte hade möjlighet att komma till mötet kommer inom kort en sammanfattning av informationen att skickas ut via mejl eller brev.

 

 

2013-08-08

Informationsmöte den 14 augusti

Välkommen till ett informationsmöte onsdagen den 14 augusti klockan 18.00

 

Plats: Bygdegården Vinslöv

 

Vår totalentreprenör, ElTel, kommer på mötet att presentera företaget i korthet och ge oss information om

 • Hur arbetet planeras och den tidplan som de idag kan presentera
 • Kort visa och förklara vilka grävmetoder de kommer att använda
 • Liten demonstration över vilket material som kommer att användas, både det som grävs
  ner och det som kommer att installeras i fastigheten
 • Förklara de olika punkterna i det markavtal som kommer att skickas ut till alla berörda
 • Presentera och förklara en liten checklista över vad varje fastighetsägare skall tänka
  på innan arbetet på tomten påbörjas.

 

Vad ElTel däremot inte kan presentera vid mötet är en tidplan över när de arbetar inom just
ditt område. Detta kan inte fastställas förrän samtliga markavtal och övriga tillstånd är klara.

 

Observera att ElTel heller inte informerar om t ex olika tjänster inom data, TV och telefon.

 

Om det är någon allmän fråga gällande arbetet som du vill ställa till entreprenören får du
gärna skicka in den via mejl senast tisdag.

 

Frågor om specifika tomter/fastigheter tas upp vid entreprenörens kontakt med den enskilde fastighetsägaren.

 

 

2013-08-01

Områdesansvariga

Igår kväll träffade våra områdesansvariga vår entreprenör, ElTel. De fick en första information om

hur det kommande arbetet är planerat att utföras och vilka uppgifter de kommer att ha under

arbetets gång. De blir kontaktpersonen för boende inom ett specifikt område och kommer att

ta emot och arbeta med information både från fastighetsägare, styrelse och entreprenör.

En väldigt viktig uppgift för att arbetet ska kunna fortlöpa med så få stopp som möjligt.

 

2013-07-17

Info-möte med entreprenören

Skriv redan nu in 14 augusti kl. 18.00 i din kalender. Då kommer entreprenören att ha ett informationsmöte för alla medlemmar. Plats: Bygdegården i Vinslöv. Mer info kommer

 

 

2013-07-15

Är det försent?

Vi har fått flera förfrågningar om "det nu är försent att vara med". Svar: nej. Men det är ganska bråttom för när detaljprojekteringen väl är klar kan vi inte garantera att kostnaden för fastighetsägaren inte stiger. Så hör av dig snarast till styrelsen.

Vi arbetar vidare med all dokumentation, information till entreprenör och planering, både i stort och i detalj, för att arbetet skall bli så smidigt som möjligt när det sätter igång. Vi har haft ett första möte med områdesansvariga och de ska även träffa entreprenören i slutet av månaden för att få mer information.

.

 

2013-06-10

Entreprenör utsedd!

Styrelsen har efter utvärdering av inkomna anbud beslutat tilldela ElTel Networks Infranet AB entreprenaden att projektera, bygga och driftsätta fibernätet. Kontrakt kommer att skrivas inom de närmaste veckorna.
Ni som ännu inte skrivit på anslutningskontrakt ombeds omgående kontakta någon ur styrelsen för att
få detta avklarat. Det underlättar avsevärt för styrelsen och hela projektet att detta blir gjort nu.

 

2013-06-04

Datorhaveri

När det absolut inte fick hända så hände det i alla fall. Föreningens dator kraschade helt. Detta har gjort att vi inte haft möjlighet att bevaka mejl, uppdatera medlemslistor och skickat ut fakturor. Nu ska det fungera igen och vi kommer att se till att alla som skrivit avtal får faktura på insatsen så fort det bara går. OBS! att vi skickar fakturan via mejl som en PDF-fil om du uppgett din mejladress.

 

2013-05-23

Teckna avtal

De av er som inte hade möjlighet att teckna avtal om fastighetsanslutning på vår stämma igår är välkomna

 • Lördag 25 maj kl 10-11.00 Norra Strö, Skolhuset
 • Lördag 25 maj kl. 11-12.00 Vinslöv, Stugtemas Kontorshotell, Industrigatan 8
 • Måndag 27 maj kl. 18-19.00 Norra Strö, Skolhuset
 • Onsdag 29 maj kl. 18-19.00 Norra Strö, Skolhuset

då styrelsen finns på plats. För att spara tid och underlätta får du gärna skriva ut avtalet i
två exemplar och fylla i de uppgifter du har innan du kommer.

Vi hoppas att så många som möjligt har tillfälle att komma på någon av dagarna ovan för det är
av största vikt att vi blir klara med dessa avtal snarast. Det är först när de är skrivna som vi kan fortsätta arbetet
.

 

 

2013-05-20

Avtal om fastighetsanslutning
Du kan ladda ner och läsa avtalet om fastighetsanslutning här.

 

2013-05-19

Medlemslån

Styrelsen har, med Sparbanken Göinge i Vinslöv, förhandlat fram ett förmånligt medlemslån för insatsen. Kontakta styrelsen för mer information.

 

 

2013-05-19

Insatsbelopp och avtal

Beslut om byggstart tas på föreningens årsstämma. Insatsbeloppet har nu fastställts till 15.000 kr.

Bindande avtal ska tecknas med samtliga medlemmar före maj månads utgång och inbetalning av insatsen ska därefter ske snarast.
Det är viktigt att detta kommer till stånd för att inte fördröja processen och att medlemmarna ska få sin nya uppkoppling fortast möjligt.

 

 

2013-05-19

Förvaltningsberättelse

Alla medlemmar med e-postadress har nu fått föreningens förvaltningsberättelse för 2012. Tyvärr har vi inte möjlighet att skicka ut via post till de av er som inte har lämnat någon mejladress. Dokumentet kommer att finnas för nedladdning här efter årsstämman

 

 

2013-05-08

Kallelse till årssstämma den 22 maj

Nu har kallelse till årstämma skickats ut till medlemmarna, antingen via mejl eller via post. Den kan också laddas ner som pdf.fil här.

 

 

2013-04-06

Anbudsförfrågan utskickad

Nu har vår anbudsförfrågan gått ut till ett antal entreprenörer och sista dag för svar är den 19 april. De inkomna anbuden skall därefter utvärderas. När vi kan se att anbuden är inom budget och projektet genomförbart, kommer vi att kalla samtliga medlemmar till en stämma.

 

2013-04-06

Anmälan och e-post

Det är fortfarande 16 medlemmar som ännu inte lämnat in sin skriftliga anmälan. Vi vill gärna se att vi får dessa anmälningar ganska omgående. Uppgifterna i anmälningarna behövs så vi kan förbereda så mycket som möjligt i tid.

 

De medlemmar som inte har någon e-postadress idag kommer att bli kallade till stämman via vanlig post. Om du inte skrev in någon e-postadress vid anmälan men har en idag, vänligen meddela oss detta. Det underlättar mycket om/när vi behöver meddela viktig information snabbt. Vi kommer framöver att lägga ut information här på hemsidan + via e-post och vi har bara möjlighet att skicka ut viktig information även med vanlig post (ca 30 adresser).

 

2013-02-06

Text i Ströbladet

Informationen i senaste numret av Ströbladet blev tyvärr lite "rumphuggen" och en del information föll bort.Här kan du läsa den fullständiga texten.

 

2013-01-31

Medlemsavgift

Med anledning av den utdragna ansökningsprocessen under förra året avser styrelsen föreslå föreningsstämman att avgift för år 2012 även skall gälla för år 2013.
Vi ber därför medlemmarna att avvakta med inbetalning av ny ev. avgift tills efter stämmans beslut.
Ni som redan har betalat in för år 2013 kommer att tillgodoräknas detta vid kommande avgiftsuttag.

 

2013-01-20

Vad gör vi just nu?

Styrelsens arbete med att få fram allt underlag för anbudsförfrågan håller på för fullt. För utformningen av anbudsförfrågan har föreningen anlitat en konsult med erfarenhet av just den här typen av upphandlingar.

Föreningen har lämnat in ansökan till Länsstyrelsen samt Post- och Telestyrelsen om utökat projektstöd. Den första beviljade ansökan täcker ca 100 fastigheter. Vi har ansökt om projektstöd för ytterligare 85 fastigheter. Denna utökade ansökan täcker då även in området i och kring Åraslöv.
 

Listan över vad som måste göras under våren är ganska lång. När väl anbuden från entreprenörerna har inkommit skall dessa utvärderas. Dessutom är det en hel del annat arbete samt beslut som måste tas innan vi kan kalla till föreningsstämma för ett formellt beslut om att starta det stora arbetet med fiberledningarna.

 

 

 

 

Länk till

Tidigare info (2012)

Tidigare info (2011)