Tillbaka

 Fiber till byn

- info 2012

 

2012-12-17

Folder utdelad till ej medlemmar

Under helgen har vi delat ut en info-folder till de i området (exkl Åraslöv) som ännu inte anmält sig som medlemmar i Norra Strö Fiber. Du kan också läsa/hämta foldernhär. Vi uppmanar att anmäla intresse senast vid årsskiftet.

Styrelsen påbörjar nu arbetet med att, tillsammans med konsult, utforma underlaget för den slutliga anbudsförfrågan och då är det väldigt viktigt att antalet aktuella anknytningar stämmer så bra som möjligt. Ev. tillkommande anknytningar medför extra arbete och tid samt ev. extra kostnader

 

2012-12-06

Området utökas

Boende i och kring Åraslöv har visat intresse för att ansluta till vår förening och vårt projekt. Inom området finns det totalt 66 fastigheter med åretruntboende och 10 fastigheter med fritidsboende. Huvuddelen av fastigheterna är belägna längs Åraslövsvägen fram till stora vägkorset vid f.d. Åraslövs skola, längs vägen mot Sörby samt längs Nyebyvägen. Kontaktpersoner för detta område är Mats Johnsson och Gert-Inge Olofsson. Informationsfolder har delats ut i området och en intresseanmälan (=medlemsskap i Norra Strö Fiber ek.för) skall vara registrerad senast den 15 december.

 

2012-11-15

Fler aktiva behövs

Vår ansökan om projektstöd för att bygga ut fibernät i och omkring Norra Strö är nu godkänd av både Länsstyrelsen och Post- och Telestyrelsen. Det innebär att projektet via dessa stöd finansieras till
ca 85%.

Styrelsen i Norra Strö Fiber skall inom kort göra en anbudsförfrågan (enligt reglerna om offentlig upphandling) och anbudsutvärdering. När detta arbete är klart kommer beslut att tas på en föreningsstämma.

Sedan sätts arbetet igång!

Inför det fortsatta arbetet behöver vi betydligt fler aktiva medlemmar. T ex behöver vi framöver en hel del hjälp med att samla in undertecknade markavtal. Det arbetet vill vi fördela på flera "områdesansvariga" så att arbetet inte blir för tufft för några få. Hör av dig till någon i styrelsen eller mejla till fiber@norrastro.se

 

2012-09-18

Ansökan godkänd hos Länsstyrelsen

Vår ansökan om 100 anslutningar är godkänd av Länsstyrelsen. Nu är vår ansökan om medfinansiering skickad till Post- och Telestyrelsen. När i tiden vi får besked därifrån vet vi inte i dagsläget.
Styrelsen har beslutat att inte starta upphandling och vidare detaljprojektering förrän vi även har fått besked om medfinansiering.

Om vi får betydligt fler anslutningar än beräknat, och att det innebär att projektets kostnader ökar markant, kommer vi att skicka in en begäran om utökning av budget.

 

2012-09-08

Fastighet nummer 100 registrerad!!

Idag har vi glädjen att skriva in 100 på antalet fastigheter som är medlemmar i Norra Strö Fiber ek.för.

 

2012-07-16

Kompletteringar till Länsstyrelsen

Idag har vi 91 fastigheter som är aktuella för anslutning. Målet 100 fastigheter är vi övertygade att vi kan nå – och kanske ganska många till. Är du tveksam och/eller har frågor är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Den största kostnaden i det här projektet är grävningen. Enligt Länsstyrelsens beräkningar ligger den kostnad vi fått offererad per meter grävning lite för högt mätt mot deras ”mall” och de vill att vi diskuterar med anbudsgivare om lägre meterpris. Det kommer vi att göra vid månadsskiftet när semestern är slut för entreprenörerna.

 

2012-05-29

Nu är vi i väntans tider

Den 3 maj skickade vi in vår kompletta ansökan om projektstöd för fiber till Länsstyrelen. Nu väntar vi på deras kommentarer och ev. krav på kompletteringar. Vi har hört från andra ”Fiberbyar” att handläggningen kan ta tid. Det är ju fler än vi som ansöker om projektstöd. Under tiden fortsätter vi i styrelsen att gå/cykla runt och informera de av er som ännu inte är medlemmar i Norra Strö Fiber ek.för. Har du frågor och funderingar – kontakta någon av oss i styrelsen eller skriv ett mejl. Det vi inte kan svara på direkt tar vi reda på. Det finns

också mycket information att hämta på webben.

 

2012-04-21

Antalet medlemmar ökar

Intresset är stort och antalet medlemmar i vår förening ökar hela tiden. Idag har vi medlemmar för totalt 73 fastigheter – och fler är intresserade.

Arbetet med att sammanställa projektansökningar håller på för fullt. Vi har lämnat in en s.k. marknadsanalys och projektplan.

När det gäller storleken på projektstödet vi skall ansöka om är det många olika beräkningar som skall göras, utifrån de anbud vi fått, för att vi ska få fram ett underlag.
Förutom ansökan om projektstöd för ”Fiber till byn”, via Länssstyrelsen, skall vi även ansöka om s k kanalisationsstöd via Region Skåne. Om vi är berättigade till kanalisationsstöd har vi möjlighet att erbjuda fler fastighetsägare anslutning till fiber.
Vi återkommer med mer info om detta.

Vi i styrelsen har gjort en fördelning på adresser till de av er som ännu inte har ansökt om medlemskap eller anmält intresse och vi kommer att kontakta er för att höra vilka frågor som ni kan tänkas ha om fiber. Det går också bra att kontakta styrelsen via telefon eller skicka mejl till fiber@norrastro.se

 

2012-03-07

Bankgiro

Nu har vi bildat och registrerat Norra Strö Fiber ekonomisk förening.

Det innebär att vi också har öppnat bankkonto och bankgironummer för inbetalning av medlemsinsats 100 kr + 100 kr medlemsavgift för i år. Det är angeläget att vi snarast registrerar din inbetalning, som
är vårt underlag för beräkning av kostnaderna att anlägga fibernät i vårt område.

Bankgironumret är 843-6461.

Viktigt att du noterar fastighetsbeteckningen på inbetalningen. Vi behöver även få din formella medlemsansökan om du inte fyllde i en sådan vid vår stämma.
Hämta Medlemsansökan
här

2012-03-03

Aktuellt

Just nu är styrelsen i full färd med att

§ Utarbeta en projektplan som underlag för vår ansökan om projektstöd.

§Ta in anbud från några entreprenörer. De ska ge oss en 1:a beräkning av vilket belopp vi ska ansöka om hos Länsstyrelsen.

Vi måste lämna in vår ansökan inom några veckor om vi ska ha möjlighet attta del av de projektpengar som finns tillgängliga just nu.

§Registrera Norra Strö Fiber ekonomisk förening

När registrering av föreningen är klar, och vi har fått registreringsbevis samt organisationsnummer ,öppnar vi genast ett bankkonto för inbetalning av medlemsavgift och insats. Vi meddelar med e-post så snart detta är gjort.

Om du är osäker på om vi har din aktuella mejladress, skicka meddelande till fiber@norrastro.seså vi kan uppdatera vår distributionslista.

 

2012-02-18

Norra Strö Fiber ekonomisk förening

bildades torsdagen den 16 februari på ett välbesökt möte i skolan. Stadgarna för föreningen kan du hämta här. (pdf)

Mer info om medlemsansökan och inbetalning av medlemsavgift + insats kommer inom kort.

 

2012-01-29 / 02-05

Informationsmöte

Torsdagen den 26 januari hade vi ett informationsmöte i Strö skola. Medverkade gjorde Hasse Eriksson från byNet och Göran Nilsson från Tassemarkens Fibernät. Skolsalen fylldes av, enligt uppskattning, ca 65 intresserade bybor.

byNet informerade om arbetsprocessen och dess uppdelning i etapper. Göran berättade om erfarenheterna från uppbyggnaden av fiber i Tassemarken. Många frågor och funderingar fick svar under kvällen. En hel del i ett projekt som detta är specifikt för just det området men vi fick ändå en bra inblick i vad som väntar oss i det fortsatta arbetet.

Det är mycket viktigt att så många som möjligt deltar i det här projektet på något sätt genom olika dagsverke. Dessutom vill naturligtvis gärna att fler hjälper till i projekt-gruppen – praktiskt eller på annat sätt.

Under kvällen var det ett enhälligt ja till förslaget att bilda en ekonomisk förening för projektet samt till förvaltningen efteråt. En interimstyrelse skall bildas för arbetet med stadgar och annan formalia.

Vi kommer att kalla till en konstituerande föreningsstämma inom kort. Kallelsen kommer att annonseras i Ströbladet. På denna stämma skall bildandet av en ekonomisk förening beslutas formellt. På stämman tecknar sig de närvarande som medlemmar i föreningen.

Därefter registreras föreningen och vi öppnar ett bankgirokonto. Föreningen skall också ta in anbud från ett antal entreprenörer.

Det är först när den ekonomiska föreningen har bildats och medlemsansökningarna har inkommit, tillsammans med avgifterna, som vi s.a.s. är i skarpt läge. Medlemskapet är då underlag för beräkning av kostnaderna för projektet och för ansökningarna av bidrag.

 

Länk till Tidigare info (2011)