Fler anslutningar!

 

Nu finns tillfälle för ytterligare intresserade inom området att ansluta sig till vårt fibernät.

Styrelsen har tagit fram riktlinjer för hur detta kan göras.

Hör av dig snarast till föreningen, fiber@norrastro.se om du är intresserad, så får du ta del av riktlinjerna. Därefter kan du fatta beslut om att hänga på.

Sista datum för intresseanmälan är 2016-02-21

 

Norra Strö Fiber

Vår fibernätförening har anslutningar både inom Kristianstads och Hässleholms kommun.

Omfattar i huvudsak byarna Norra Strö, Hörröd, Övarp, Kålaberga, Roalöv, Skoglösa, Göinge Fridhem och Åraslöv.

Föreningen har 225 medlemmar (2014)

Nätet byggdes huvudsakligen under 2013-2014 och har totalt 255 anslutningar. (2014)

Utbyggnaden har finansierats med medlemsinsatser samt med projektstöd från Landsbygdsprogrammet och Post- & Telestyrelsen