Fler anslutningar!

 

Ett arbete med att ansluta ytterligare några fastigheter som tecknat avtal håller nu på att avslutas.

Nästa tillfälle blir först när tillräckligt många ytterligare visat intresse.

 

Styrelsen har tagit fram riktlinjer

för hur fler fastigheter kan anslutas.

 

Hör av dig till föreningen fiber@norrastro.se om du är intresserad, så får du ta del av riktlinjerna.

 

 

Norra Strö Fiber

Vår fibernätförening har anslutningar både inom Kristianstads och Hässleholms kommun.

Omfattar i huvudsak byarna Norra Strö, Hörröd, Övarp, Kålaberga, Roalöv, Skoglösa, Göinge Fridhem och Åraslöv.

Föreningen har 231 medlemmar (2016)

Nätet byggdes huvudsakligen under 2013-2014 och har totalt 262 anslutningar. (2016)

Utbyggnaden har finansierats med medlemsinsatser samt med projektstöd från Landsbygdsprogrammet och Post- & Telestyrelsen